Kínverska

Verk Halldórs Laxness þýdd á kínversku.

Atómstöðin

YUAN-TSÍ-CHAN : (Bing-dao). Þýtt úr rússnesku af Guo Shuke. Peking : Writers’ Publishing House, 1957. – [2], 243 s., [1] mbl.


Lilja

LILIA. Þýðandi I. Hsin. Ih-wen, mars 1956, nr. 33, s. 72–81 : mynd.

– Sami titill. Þýtt úr rússnesku af T’ien I, Kuo Shu-k’o. Ssu-k’an-ti-na-wei-ya tso-chia tuan-p’ien Hsiao-shuo chi. Peking 1959, s. 182–193.


Napóleon Bónaparti

Kínverska: [Napóleon Bónaparti]. Þýtt úr rússnesku af T’ien I, Kuo Shu-k’o. Ssu-k’an-ti-na-wei-ya tso-chia tuan-p’ien Hsiao-shuo chi. Peking 1959, s. 160–181.


Nýa Ísland

HSIN PING-TAO. Þýtt úr rússnesku af T’ien I, Kuo Shu-k’o. Ssu-k’an-ti-na-wei-ya tso-chia tuan-p’ien Hsiao-shuo chi. – Peking 1959, s. 150–159.


Saga úr síldinni

CH’ING-YÜ. Þýðandi I. Hsin. Ih-wen, nr. 33, mars 1956, s. 63–72.

– Sami titill. Þýðandi Lin Yun. [Selected works of Nobel Prize winners in literature]. – [Hangzhou] : Zhe Jiang Publishing House, 1981, s. 218–230. (2. útg. 1982).


Salka Valka

BING DAO GU NIANG. Þýðandi Shuang Bi, Pu Lin. Chang Sha : Hunan People’s Publishing House, 1985.


Silfurtúnglið

PEI CHU MEI TE YAO LAN CHIU. Þýðandi Kao Hsu Ko, Li Sching. Peking : Chen Min, 1959. – 76 s.


Sjálfstætt fólk

DU LI DE REN MEN. Þýtt úr ensku af  Xue Hong-shi, Hua Xuan. Shanghai : Wen Yi Publishing House, 1983. – [2], 593, [2] s. : teikn. (Chang Hwei).