Multimediautställning och museibutik

Halldor Laxness liv och verk skildras utförligt i ljud och bild i en multimediautställning i mottagningsbyggnaden. Där kan besökarna ta del av författarens liv från vaggan till graven och titta på utställningen på touchscreen. Laxness historia hänger direkt ihop med 1900-talets historia och därför visas också bilder ur Islands och omvärldens historia. Ett stort antal fotografier och filminspelningar används i utställningen som finns tillgänglig på en interaktiv touchscreen både på isländska, engelska och svenska.

I mottagningsbyggnaden finns även en museibutik där det finns ett stort urval av författarens böcker på diverse språk. Man kan få böckerna märkta med museéts speciella stämpel.